Terapia dzieci

Terapia dzieci

Terapia dzieci zawsze odbywa się przy ścisłej współpracy z rodzicami. W zależności od wieku dziecka i doświadczanych przez nie trudności, terapia może przyjmować formę indywidualnych spotkań z dzieckiem, albo przyjmować formę pracy z całą rodziną. W czasie terapii pracujemy nad ustalonym wspólnie celem.

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie dziecka zawsze zapraszam tylko rodzica lub rodziców.

 

psycholog dziecięcy Toruń