warsztaty i szkolenia

Warsztaty z rozwoju umiejętności miękkich dedykowane głównie instytucjom i placówkom oświatowym oraz rodzicom. Na warsztatach nauczysz się:
jak motywować bez kar i nagród
jak wspierać motywację wewnętrzną i autonomię ucznia
jak efektywnie uczyć
jak budować pozytywne relacje w szkole
jak radzić sobie w sytuacji konfiktu

warsztaty i szkolenia